ВиК Проектиране


„Уотър Индъстри Съпорт енд Едюкейшън” ЕООД (УИСЕ) е дъщерна фирма на „Софийска вода” АД, създадена в началото на 2006 г. с основна дейност предоставяне на проектантски услуги. Дейността на фирмата е свързана с изработване на проекти във връзка с инвестиционната програма на „Софийска вода” АД и изпълнение на поръчки за външни възложители.

„УИСЕ” ЕООД предлага изготвяне на инвестиционни проекти за улични водопроводи и канализация, включващи всички проектни части, както и изготвяне на проекти за сградни ВиК отклонения.